Küfür Filtreleme Sistemi

Küfür filtreleme sistemi sunucumuza yüklenmiştir. Bu sistemle 3 kez sansüre uğramış oyuncu 30 saniye 6 kez sansüre uğramış oyuncu 1 dakika 9 kez sansüre uğramış oyuncu 5 dakika otomatik olarak gaglanacaktır.